Trợ lý sức khỏe của gia đình bạn KIỂM TRA TRIỆU CHỨNG

Về chúng tôi

BENHGI® giúp bạn hiểu hơn về tình trạng sức khỏe của mình trong giây lát dựa trên nền tảng sức khỏe phát triển bởi AIZA Health. Thông qua việc hội thoại tương tác, ứng dụng BENHGI® phân tích chi tiết và đưa ra những đề xuất phù hợp để giúp bạn cải thiện tình hình sức khỏe.
Được xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia, các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực y tế và công nghệ thông tin, Ứng dụng BENHGI® tổng hợp, phân tích và đánh giá tình trạng sức khỏe của mỗi người dựa trên nhiều tài liệu y khoa, công trình nghiên cứu, bao gồm cả những
thông tin từ những tổ chức tin cậy như Tổ chức y tế thế giới WHO, Bộ y tế, Trung tâm kiểm soát và phòng chống bệnh tật CDC.
Chúng tôi hy vọng sẽ trở thành người bạn đồng hành và mang lại cho bạn những lời khuyên giá trị khi bạn cần.
Hãy chia sẻ với chúng tôi những trải nghiệm và suy nghĩ của bạn để chúng tôi có thể xây dựng dịch vụ tốt hơn cho bạn và cho cộng đồng.