Trợ lý sức khỏe của gia đình bạn KIỂM TRA TRIỆU CHỨNG

U tuyến thượng thận lành tính

Mô tả sơ lược về bệnh

U tuyến thượng thận thường là u lành tính, xuất hiện ở một hoặc cả hai tuyến thượng thận. Tuyến thượng thận là tuyến nội tiết nằm ở phái trên 2 quả thận.

Triệu chứng chính

Hầu hết u tuyến thượng thận không có triệu chứng

Khi nào cần gặp bác sĩ?

Hầu hết u tuyến thượng thận không có triệu chứng và không cần điều trị

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *