Bạn áp lực? Tôi cũng vậy? Chúng ta đều vậy!

Bạn học lớp 12, năm nay thi đại học chẳng biết có đỗ không? Dù có chuẩn bị bao nhiêu, cũng vẫn thấy chưa đủ! Bạn đi làm, có ngày làm 14 tiếng, bỏ bữa mất ngủ là chuyện cơm bữa. Áp lực vì công việc, áp lực vì sếp, áp lực vì đồng nghiệp! […]