Trợ lý sức khỏe của gia đình bạn KIỂM TRA TRIỆU CHỨNG

Reproductive Health

10 câu hỏi về bệnh lây truyền qua đường tình dục được hỏi nhiều nhất mọi thời đại

1. Sự khác biệt giữa Nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (Sexually transmitted infection – STI) và Bệnh lây truyền qua đường tình dục (Sexually transmitted diseases – STD) là gì? Nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục = nhiễm trùng lây qua đường tình dục nhưng không có biểu hiện triệu chứngBệnh lây truyền qua đường tình dục = nhiễm trùng lây qua đường tình dục […]