Trợ lý sức khỏe của gia đình bạn KIỂM TRA TRIỆU CHỨNG

Dị vật trong mũi

Khi nào cần gặp bác sĩ?

Nếu có vật lạ bị mắc trong mũi:
  • Không thăm dò bằng tăm bông hay các dụng cụ khác.
  • Không cố hít vật đó bằng cách hít mạnh vào, thay vào đó, thở bằng miệng đến khi vật đó được lấy ra.
  • Thở khí ra ngoài nhẹ nhàng để lấy vật đó ra, nhưng không được thở mạnh hay liên tục. Nếu lỗ mũi bị ảnh hưởng, bịt lỗ mũi còn lại áp dụng áp lực nhẹ nhà và thở nhẹ qua mũi bị mắc.
  • Lấy vật ra một cách nhẹ nhàng nếu nó dễ nhìn và có thể gắp ra bằng nhíp. Không thử lấy ra nếu nó không dễ lấy và không dễ gắp.
  • Gọi trợ giúp y tế hay đến trạm y tế gần nhất nếu các cách này thất bại.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *