Cơ thể bạn thay đổi như thế nào khi dừng hút thuốc lá?

Tôi hứa, đây sẽ là điếu cuối cùng…trong ngày hôm nay!Thì đằng nào cũng hút rồi, sức khỏe cũng bị hại rồi, cứ hút thôi! Hút thuốc có hại cho sức khỏe điều này ai cũng biết. Vậy dừng hút thuốc lá liệu có tạo nên sự khác biệt đáng kể cho cơ thể hay […]